การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาพลังสิบ เรื่อง ทฤษฎีบทงานและพลังงาน

การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ​

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

LINE_ALBUM_วิชาฟิสิกส์พลังสิบ2 เรื่อง ทฤษฎีบทงานแ_231216_7
LINE_ALBUM_วิชาฟิสิกส์พลังสิบ2 เรื่อง ทฤษฎีบทงานแ_231216_4

กิจกรรม ฟิสิกส์พลังสิบ ทฤษฎีบทงานและพลังงาน

การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ เรื่อง ฟิสิกส์พลังสิบ ทฤษฎีบทงานและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอนโดยคุณครูวรวุฒิ บุตรโคตร

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3

การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาพลังสิบ เรื่อง พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร

การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ​

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

LINE_ALBUM_วิชา พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร (ว20201) ม.1_231216_13
LINE_ALBUM_วิชา พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร (ว20201) ม.1_231216_19

กิจกรรม พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร เรื่อง ลองทำชีวมวลอัดแท่ง

การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร เรื่อง  ลองทำชีวมวลอัดแท่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอนโดยคุณครูประเทียน บุญหา และคุณครูปวีณา ดรบัณดิษฐ

วันที่ 31 ธีนวาคม 2566

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาพลังสิบ เรื่อง กิจกรรมคาริโอไทป์ของโครโมโซมมนุษย์

การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ​

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

LINE_ALBUM_ชีววิทยาพลังสิบ กิจกรรมคาริโอไทป์ของ_231216_2
LINE_ALBUM_ชีววิทยาพลังสิบ กิจกรรมคาริโอไทป์ของ_231216_10

กิจกรรม กิจกรรมคาริโอไทป์ของโครโมโซมมนุษย์

การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ เรื่อง กิจกรรมคาริโอไทป์ของโครโมโซมมนุษย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอนโดยคุณครูประทัยทิพย์ รักญาติ

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

LINE_ALBUM_ประชุมเครือข่าย 30พย66_231201_20
LINE_ALBUM_ประชุมเครือข่าย 30พย66_231201_15

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 30 พ.ย. 2566 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการอดุลย์ พรมวัง ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม โรงเรียนศรีชมภูวิทยา โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ และโรงเรียนโนนคำพิทยาคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาพลังสิบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ​

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

Screenshot 2023-12-01 082008
Screenshot 2023-12-01 081945

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาพลังสิบ

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาพลังสิบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอนโดยคุณครูประทัยทิพย์ รักญาติ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมชีววิทยาพลังสิบ โดย ประทัยทิพย์ รักญาติ

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ​

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

Screenshot 2023-12-01 081246
Screenshot 2023-12-01 081222

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาของเล่นของใช้

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอนโดยคุณครูปวีณา ดรบัณดิษฐ, คุณครูปานวดี แสนละคร และคุณครูคุณครูเจนจิรา  แสนไชย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3