contact us

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

แผนผังโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th