ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565img21
img19

การนิเทศ ติดตาม เชิงประจักษ์ โรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดย ท่านคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ณ โรงเรียนเสลภูมิพิยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม มอบหมายให้ นายวุฒิไกร คำแฝง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง หัวหน้างานบริหารวิชาการ นางสาวอุราพร ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมในฐานะโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมการนิเทศ ติดตาม เชิงประจักษ์ โรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดย ท่านคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ณ โรงเรียนเสลภูมิพิยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 เมษายน 2565

img19
img19-5
img20
img21
img22

Previous
Next

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ


Contact Us

img3