ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

img17
img15

โครงการค่ายพัฒนาทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ห้องเรียน ISMP

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายอดลุย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ห้องเรียน ISMPโดยมีนายวุฒิไกร คำแฝง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพรานบุญ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

วันที่ 9 มีนาคม 2565

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3