หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3