ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

LINE_ALBUM_ประชุมเครือข่าย 30พย66_231201_20
LINE_ALBUM_ประชุมเครือข่าย 30พย66_231201_15

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 30 พ.ย. 2566 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการอดุลย์ พรมวัง ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม โรงเรียนศรีชมภูวิทยา โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ และโรงเรียนโนนคำพิทยาคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3