การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ​

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

LINE_ALBUM_วิชา พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร (ว20201) ม.1_231216_13
LINE_ALBUM_วิชา พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร (ว20201) ม.1_231216_19

กิจกรรม พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร เรื่อง ลองทำชีวมวลอัดแท่ง

การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร เรื่อง  ลองทำชีวมวลอัดแท่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอนโดยคุณครูประเทียน บุญหา และคุณครูปวีณา ดรบัณดิษฐ

วันที่ 31 ธีนวาคม 2566

ติดต่อเรา

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่อยู่  :  45 หมู่ 10 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190

โทร  :  042-481124

แฟกซ์  :  042-481124

อีเมล  :  pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th

Webmaster  :  นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

img3